02.04.2019

Miraç Kandili Mesajı

Muhterem Kırıkkale’li Kardeşlerim!

2 Nisan 2019 Salı günü mübarek Miraç Kandilidir. Kandilinizi gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin.

Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’ in gecenin bir anında Mekke’deki Mescid-i Haram’ dan Kudüs’ deki Mescid-i Aksa’ ya, oradan da göklere seyahat ettirildiği, Sidret-ül Münteha’ ya ulaştırıldığı mübarek gecenin adıdır.

Nitekim Cenab-ı Allah İsra Suresi 1. Ayetinde; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’ dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ ya götüren Allah’ ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” buyurmuştur.

Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah’ın sevgili Resulünden başka hiç kimseye vermediği İlahi bir ihsandır.

Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de İlahi rahmetler ve lütuflarla doludur.

Kıymetli kardeşlerim

Allah Resûlü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin “Gözümün nuru” dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine namaz, bedenen olduğu kadar zihnen ve kalben de insanı kuşatan bir ibadettir. Namaz kılan insan aynı zamanda güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli, adil olması beklenen insandır. İşte bu yüzden âyet-i kerimede “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar” buyurulmuştur.

Mirac’ın bir diğer hediyesi “Âmenerresûlü” olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki âyetidir. Bu âyet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı öğretir.

Mirac’ın son hediyesi ise ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Böyle müstesna bir gece vesilesi ile sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ’e bu gece vahy edilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Necm Suresinde Miraç’ın ruhi hallerinden söz edilirken 10. Ayetinde “Allah kuluna vahy edeceğini vahyetti.” buyurulmaktadır.

Değerli Kardeşlerim!

Bu vahy edilen hakikatler İsra Suresi 23-39. Ayetlerinde belirtilmektedir. Bu hakikatleri şöyle özetleyebiliriz:

“Allah’a ortak koşulmayacak, yalnız O’na kulluk edilecek ve yalnız O’ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimlere iyi muamele edilecektir.

Ölçü ve tartıda doğruluk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ardından körü körüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir.”

Bu saydığımız prensipler hiç şüphe yok ki toplum için gerekli bütün ahlak ve fazilet kurallarını ihtiva etmektedir. İşte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahy edilen üstün gerçeklere kulak vermeliyiz. Yalnız Yüce Allah’a kulluk etmeli, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız.

 

Muhterem Kardeşlerim!

Miraç gecesi ulvi bir gecedir. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Ancak, bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ile Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Namaz kılmalı, Kur’an okumalı ve Allah’tan afv ve bağış dilemeliyiz, çoluk çocuğumuza bu gecenin anlam ve önemini öğretmeliyiz. Çevremizdeki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım ellerimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpmeli ve dualarını almalıyız. Ebediyete intikal etmiş olanlarımızı rahmetle anarak ruhlarını şad etmeliyiz. Dostlarımız ile tebrikleşmeli, sevgi ve saygı duygularımızı perçinlemeliyiz.

Bu gecede Allah’a yalvarış ve yakarışta devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, bütün insanlığın mutluluğu ve huzuru için de dua etmeliyiz.

Bu gece münasebetiyle bütün camilerimizde akşam-yatsı namazı arası mevlid programları düzenlenmiştir. Nur Camiinde ise Miraç Kandili özel programı yapılacaktır.  Programda Nur Camii İmam Hatibi Davut DEĞİŞİCİ, Murathan ÖNDER, Müezzin Kayyım Yakup ÖNEY görev alacaktır.  Namaz öncesinde İl Müftüsü Şahin YILDIRIM Miraç Gecesinin anlam ve önemi konusunda sohbet programı yapacaktır.

Bu geceyi ihya etmek üzere eşimiz, çocuklarımız ile beraber camilere koşalım, programlara katılalım, Miraç Kandilini ihya etmeye çalışalım.

Bu vesile ile Kırıkkale’li hemşerilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice kandillere kavuşturmasını ve hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum.

Saygılarımla.

                                                                                                                      Şahin YILDIRIM

      İl Müftüsü