T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırıkkale Müftülüğü

06.08.2020

DİNİ MUSİKİ KURSU SINAV DUYURUSU

 

 

Başkanlığımızca, cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda grup oluşturma ve ekip çalışması yapabilen, toplum huzurunda bir takım dini merasimleri icra ve idare edebilme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla, erkek görevliler arasından mülakat yoluyla seçilecekler için Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde (20 Kursiyer) ve Bursa Eğitim Merkezinde (20 Kursiyer) 6 ay süreli "Dini Musiki Kursu" düzenlenecektir.

 

A-KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

a) 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım kadrolarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,

c) 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (Bedelli askerlik dâhil),

d) Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

e) Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve düzgün okumak (Tashih-i Huruf Kursu'nu bitirmiş olmak tercih sebebidir.),

f) Eda-seda itibariyle ileri düzeyde dini musiki kabiliyeti olmak,

g) Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Ekim 2020 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

ğ) 01 Ekim 2020 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

h) Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.

 

B-SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüğünce yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunu belirleyecektir. Mülakat, il müftüsü veya uygun göreceği il müftü yardımcısının başkanlığındaki 3 kişilik komisyon marifetiyle Ek'te yer alan il kontenjanları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir. Sınav sürecinde Covid-19 salgın hastalıkla ilgili gerekli tüm tedbirler İl Müftülüklerince alınacaktır. İl Müftülüklerince yapılacak mülakat işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanacak ve seçilen personel isimleri 28 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar DİBBYS (EHYS) 'de açılan "Dini Musiki Kursu" kursiyer seçimi başlıklı bölüme girilecektir. İl Müftülüklerince seçilen görevliler, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından kursa katılacakları eğitim merkezinde ikinci bir sınava tabi tutulacak, başarılı olmaları halin Ankara Rıfat Börekçi ve Bursa Eğitim Merkezlerinde 05 Ekim 2020 tarihinde kursa alınacaklardır. Başarılı olan kursiyerlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kurs bitiminde başarılı olanlar Eğitim Merkezlerinde ve mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında dini musiki alanında rehber öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

Ankara Rıfat Börekçi ve Bursa Eğitim Merkezlerinde yapılacak ikinci sınava katılacakların sınav günleri, saati ve sınav yeri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinin duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

 

NOT: 25.08.2020 tarihinde İl Müftülüğünde saa:t09.30’da sözlü mülakat sınavı yapılacak olup son müracaat tarihi 20.08.2020’de sona erecektir.