23.10.2020

İl Müftüsü Hasan Hayri YAŞAR'ın Mevlid-i Nebi Haftası Mesajı

Saygıdeğer Kırıkkaleli Hemşehrilerim,

Öteden beri özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul eden Başkanlığımız, açılışı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılacak Mevlid-i Nebi Haftası’nda “Peygamberimiz ve Çocuk” konusunun ele alınmasını kararlaştırmıştır.

Salgın hastalıkla mücadele dikkate alınarak ve alınan tedbirlere riayet edilerek hafta boyunca çeşitli mecralarda gerçekleştirilecek etkinlikler vasıtasıyla Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde çocuk konusuna dikkat çekilecektir. Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve ahlakını, ömrün en kıymetli dilimlerinden biri olan çocukluk çağına ilişkin getirdiği ilkeleri, değerleri ve yenilikleri yakından tanıma fırsatı sunulacaktır. Çocukluk çağının önemine bir kez daha güçlü bir şekilde vurgu yapılacak, günümüzde çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı problemlere Kur’an ve sünnet çerçevesinde çözümler getirilmeye çalışılacaktır.

Kıymetli Kardeşlerim,

Çocuk, aileye Allah tarafından bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisi ve en önemlisidir. Çocuk evin bereketi, hayatın neşesi ve ailenin umududur. Anne ve babanın geleceğe eser bırakma, adını yaşatma, neslini sürdürme dileğidir. Kur’an’ın ifadesiyle “göz aydınlığı” emanetlerin en hassası, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilesidir.

Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.

Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Terör örgütleri tarafından körpe dimağları zehirlenerek kalem tutacak ellerine silah verilmektedir. Diğer taraftan hak ettiği ilgi, eğitim ve desteği bulamayan çocuklar zararlı alışkanlıklara adım atabilmekte; eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden bağımlılıklara maruz kalabilmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.) her konuda olduğu gibi çocukları anlama, eğitme ve onları geleceğe hazırlama konusunda da en güzel rehberimizdir. Nezaketli bir eş, müşfik bir baba ve sevecen bir dede olan Peygamberimiz (s.a.s.), kendi çocukları ve torunlarıyla özel olarak ilgilenmiş, aynı şekilde sahabe-i kiramın çocuklarına da ihtimam göstermiştir. Onların bedensel gelişiminin yanında ahlaken mükemmel hale gelmeleri için eğitim ve terbiyelerine öncelik vermiştir. Her şeyden önce çocukları bir birey ve şahsiyet olarak kabul eden ve onlara değer veren Peygamberimiz (s.a.s.) sevgiyi, şefkati, merhameti ve hoşgörüyü çocuk eğitiminin en temel unsuru olarak vaz etmiştir. Çocuklara yönelik samimiyet, güven ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiştir.

Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Bu bağlamda, Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine, kurum ve kuruluşlarına rehberlik edecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Değerli Kardeşlerim,

Bu vesileyle, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimiz (s.a.s)’i daha iyi tanımak-tanıtmak, anlamak-anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmak, onun çocuklara verdiği değeri, onlara gösterdiği sevgi, şefkat ve merhameti bütün boyutlarıyla gündeme taşıyarak çocuklarda Peygamber sevgisinin pekişmesine katkı sağlamak, çocukların ve ebeveynlerin günümüzde yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak, çocuk eğitimi ve terbiyesi konusunda fert ve toplum hayatında duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlamak, Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetinden hareketle çocukların yetiştirilmesi ve eğitimine destek olmak gayesiyle İlimiz Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz ve Çocuk” teması merkeze alınarak, salgınla mücadelede uyulması gerekli tedbirler göz önünde bulundurularak aşağıdaki Mevlid-i Nebi Haftası faaliyetleri tertip edilmiştir.

  1. Bütün cami ve Kur’an kurslarımızda duası Mevlid-i Nebi Haftası açılış ve kandil gecesi özel programında yapılmak üzere başta Peygamberimiz (s.a.v.) olmak üzere bütün Peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatimler okunmaktadır.
  2. 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Nur Camii’nde saat 12:00’de Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecektir. Programda Kur’an-ı Kerim tilavet dilecek, günün anlam ve önemi doğrultusunda sohbet gerçekleştirilecektir.
  3. 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edeceğimiz Mevlit Kandili münasebetiyle yatsı namazından önce Nur Camii’nde Mevlit Kandili Özel programı tertip edilecektir. Programda Kur’an-ı Kerim tilavet edilecek, günün anlam ve önemi doğrultusunda sohbet programı gerçekleştirilecek ve hafta münasebetiyle okunan hatimlerin duası yapılacaktır.
  4. Aynı minval üzere 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Kur’an kurslarımızda kursiyerlere yönelik saat 12:00’de, tüm camilerimizde ise yatsı namazından önce cami cemaatine yönelik maske, mesafe, bireysel seccade kullanımı ve hijyen başta olmak üzere salgınla mücadelede alınması gerekli tüm tedbirlere riayet edilerek Mevlit Kandili Özel Programı tertip edilecektir.

Tüm vatandaşlarımızı 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Müftülüğümüz sosyal medya hesabı üzerinden (facebook) saat 18:40’ta canlı olarak yayınlanacak “Nur Camii Mevlit Kandili Özel Programı” nı izlemeye davet ediyorum.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın mevlid gecesini tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

                                                                                                            Hasan Hayri YAŞA

                                                                                                           Kırıkkale İl Müftüsü