T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırıkkale Müftülüğü

01.07.2021

2021 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu Duyurusu

20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramının vatandaşlarımız tarafından huzur içerisinde kutlanabilmesi ve vatandaşlarımızın dini hükümlere uygun, çevre ve halk sağlığına riayet edilerek kurbanlarını kesebilmelerine yardımcı olunmak amacıyla İlimiz Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca aşağıdaki tedbir ve kararlar alınmıştır.

 1. KURBAN SATIŞ YERİ;

Arpalık Çukuru Mevkiinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü karşısındaki Belediye Açık Hayvan Pazarı olarak belirlenmiştir. 08 Temmuz 2021 tarihi itibari ile kurban satış yerine hayvan girişi yapılacaktır.

2. KURBAN KESİM YERLERİ;

 1. Yaren Et ve Et Ürünleri Firması tarafından işletilen Belediye Mezbahası. ( Arpalık Çukuru Mevkiinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü karşısındadır.)

 2. Hasandede El-Taş özel Mezbahası. (Rafineri Köprüsü Brofen Yanı Hasandede Köyü)

 3. Kendi İmkânlarıyla kurban kesecekler için kesim yerleri;

 4. Cumartesi Kapalı Pazar Yeri,

 5. Kaletepe Kapalı Pazar Yeri,

 6. Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri,

 7. Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri,

 1. Ayrıca isteyen vatandaşlarımız etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde gerekli hijyen şartlarına uymak kaydıyla kurbanlarını kesebileceklerdir.

 1. KURBAN SATIŞ VE KESİMİNİN YASAK OLDUĞU YERLER;

Kurban satış ve kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında cadde, sokak, park ve bulvar gibi umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konuda gerekli denetimler, Belediye zabıtası ve diğer kolluk kuvvetlerince yapılacaktır.

 1. KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİNDE PERSONEL GÖREVLENDİRME;

Kurban satış ve kesim yerlerinde görevlendirilen personel, denetim elemanları ve din görevlilerine kurumlarınca tanıtıcı “Görev Kimlik Kartı”, ayrıca kurban kesmek için görevlendirilen kasap ve yardımcı elemanlara ise “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” verilecektir. Ehil olmadıkları için “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” verilmeyenlerin kurban kesmelerine müsaade edilmeyecektir.

 1. KOMİSYONCA BELİRLENEN YERLERDE KURBAN KESİM ÜCRETİ;

 1. Büyükbaş hayvanlar için Kurban kesme, yüzme ve dört parçaya ayırma ücreti; 475.00 (Dörtyüzyetmişbeş) TL’dir,

 2. Küçükbaş hayvanlar için Kurban kesme, yüzme ve dört parçaya ayırma ücreti; 100.00 (Yüz) TL olarak belirlenmiştir.

 1. KURBAN KESİM RANDEVUSU ALINMASI;

 1. Canlı hayvan pazarı bitişiğindeki Belediye mezbahasında kurban kesimi Yaren Et ve Et Ürünleri Firması tarafından yapılacağından kurban kesim randevusu söz konusu mezbahada Yaren Et ve Et Ürünleri Firması tarafından verilecektir.

 2. Hasandede El-Taş mezbahasında kurban kesimi El-Taş firması tarafından yapılacağından söz konusu mezbahada kurban kesim randevusu El-Taş Firması tarafından verilecektir.

 1. DENETİM;

 1. Kurban satış yerleri Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 08 Temmuz 2021 tarihinden itibaren denetlenecektir.

 2. Kurban kesim yerleri ise bayram günlerinde Kurban Denetim Birimi tarafından denetlenecektir.

 1. KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ:

 1. Covid-19 bulaşma riskini ortadan kaldırmak maksadıyla kesim yerleri randevu ile kesim yapacaktır.

 2. Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (COVİD-19 tanılı ya da temaslısı olmayan) kişilerin girişine izin verilir.

 3. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasına, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kuralına uyulmasına, satış ve kesim yerlerine giriş ve çıkışlarda el antiseptiği kullanılmasına, tokalaşma yapılmamasına dikkat edilecektir.

 4. Ateşi 380 C üzerinde olanlar satış ve kesim yerlerine girmelerine izin verilmeyecek, sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

 1. KULAK KÜPELERİ;

Kurban kesilen sığır cinsi hayvanların kulak küpesi ve pasaportları, üreticiler, satıcılar, kasaplar, kasap yardımcıları, veterinerler, muhtarlar, belediye zabıta görevlileri, vekâletle kurban kesim organizasyonu yapanlar ve diğer görevliler vasıtasıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine Kurban Bayramını takiben 7 gün içerisinde teslim edeceklerdir.

 1. CEZAİ MÜEYYİDE;

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ ve bu mevzuat doğrultusunda Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai işlem yapılacaktır.

Halkımıza saygıyla duyurur, Kurban bayramlarını tebrik ederiz.