20.10.2021

15-20 Yaş Bireyler Arası "Göç ve Çocuk" Temalı Resim Yarışması

  

Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve Çocuk” temalı resim yarışması tertip edilmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki (01.01.2001-31.12.2006 tarihleri -her ikisi de dahil- arasında doğanlar) haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan bütün bireyler katılabilir.

2. Daha önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılıkkararı devam edenler yarışmaya katılamazlar.

3. Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

4. Her katılımcı sadece 1 resimle yarışmaya katılabilir.

5. Resimler, daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış olmalıdır.

6. Resimler, 15 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar katılımcıların ikamet ettikleri il yada ilçe müftülüklerine elden, posta veya kargoyla teslim edilecektir.

7. Mezkur tarihte ulaştırılmamış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta veya kargodan kaynaklıgecikmeler geçerli bir mazeret sayılmayacaktır.

8. Katılımcılar, Ekteki Katılım Formunu doğru bir şekilde doldurarak imzalayacaklar ve ayrı birkağıt halinde resimlerine iliştireceklerdir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar ise ayrıcavelileri/vasilerine formda yer alan bölümü mutlaka imzalatacaklardır.

TEKNİK ŞARTLAR:

1. Resim yapılacak kağıdın boyutu, 35 x 50 cm olacaktır.

2. Resimler el yapımı olacak, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya dadijital ortamlarda üretilmeyecektir.

3. Yarışmacılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü renkli tekniği ve malzemeyi kullanabilecektir.

4. Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmişbir şekilde teslim edilecektir.

5. Resim kağıdının her iki tarafına da herhangi bir şey yazılmayacaktır.

ÖDÜLLER:

1. İl müftülükleri tarafından ilde birinci seçilen resmin sahibine 400 TL, ikinci seçilenresmin sahibine 300 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine ise 250 TL ödül verilecektir.Diğer katılımcılar ise başta Başkanlığımız yayınları olmak üzere uygun görülecek diğerödüller ile ödüllendirilebilecektir.

2. Ülke genelinde birinci seçilen resmin sahibine 5.000 TL, ikinci seçilen resmin sahibine4.000 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine 3.000 TL, mansiyon ödülü almaya uygungörülen resmin sahibine 1.000 TL olmak üzere 18 Aralık Uluslararası Dünya GöçmenlerGünü dolayısıyla 16 veya 17 Aralık 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. AliERBAŞ tarafından Başkanlığımız merkezinde ödül takdim edilecektir.

3. Bu şartnamede belirtilen hususlara aykırı olduğu tespit edilen resimler değerlendirme dışıbırakılacaktır. Resmin şartname hükümlerine aykırı olduğu sonradan tespit edilmesidurumunda dereceye girmiş ise ilgili katılımcıya verilen ödül/ödüller iptal edilecek vebunun/bunların iadesi istenecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

1. Resim sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgilimevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Diyanet işleri Başkanlığı’naverdiklerini kabul etmiş sayılırlar.Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını,eserlerin kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkıveya maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

2. Yarışmaya gönderilen bütün resimler, Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel, işitsel,dijital yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerdekullanılabilir.

3. Diyanet İşleri Başkanlığı eserlerin bu şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasınahiç bir şekilde izin vermeyeceğini taahhüt eder.

4. Gerek illerde gerekse ülke genelinde dereceye giren resimlerin Başkanlığımız vemüftülüklerimizin sosyal medya hesaplarında ya da internet ortamında paylaşılması, bu hesaplardan indirme ve paylaşım yapılması durumunda Başkanlığımız ve müftülüklerimiztarafından herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında Diyanet İşleriBaşkanlığı’nın, il ve ilçe müftülüklerinin ve değerlendirme komisyonları ile Değerlendirme Kurulunun kararları esas alınacaktır.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma veyarışmayı iptal etme de dahil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.

3. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar