28.09.2023

Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması

2023 YILI

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI

PEYGAMBERİMİZ, İMAN VE İSTİKAMET”

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK HADİS-İ ŞERİF EZBERLEME YARIŞMASI

BİLGİ NOTU

Başkanlığımızca engellilik konusundaki toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak, özellikle genç engelli bireylerin Başkanlığımız hizmetlerinden daha etkin bir şekilde istifade edebilmelerine, dini değerlerin eşliğinde moral ve motivasyonlarını artırarak hayata daha aktif katılabilmelerine destek olmak amacıyla 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ülkemiz genelinde 12-20 yaş aralığındaki engelli bireyler arasında Peygamberimiz, İman ve İstikamet” temalı ödüllü hadis-i şerif ezberleme yarışması düzenlenecektir.

Yarışma aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

1- YARIŞMAYA BAŞVURU SÜRECİ VE YERİ

Yarışmaya başvurular 26.09.2023-10.10.2023 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine yapılacaktır.

2- YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 2. Herhangi bir engel grubunda yer aldığına dair raporu bulunmak.

 3. İşitme engelli (konuşamayan) bireylerden başvuru olması durumunda, il/ilçede işaret dili tercümanı bulunuyorsa ve komisyonda yer alması mümkünse başvuru kabul edilecektir.

 4. 12-20 yaş arasında olmak (1 Ocak 2004-1 Ocak 2012 tarihleri arasında doğmuş olmak).

 5. Değerlendirme komisyonunda üye olanlar ile bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

 6. İlgililer, yarışmaya ancak öğrenim gördüğü veya ikamet ettiği ilde başvuru yapabilecek ve aynı ilde katılabilecektir.

 7. Başvurular, il/ilçe müftülüğüne şahsen ya da birinci derece yakını (anne-baba, çocuk, kardeş) vasıtasıyla yapılacaktır.

3- YARIŞMA KONUSU

 1. Katılımcılar, Başkanlığımızca 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması çerçevesinde belirlenen ve Ek-2'de yer alan 40 hadis-i şerifin Türkçe anlamlarını komisyon huzurunda güzel ve etkili bir biçimde ezberden okuyacaklardır.

 2. Yarışmada Ek-2’de yer alan hadislerin anlamları haricinde herhangi bir tercüme kabul edilmeyecektir. Bu hadisler başvuru esnasında katılımcı ya da birinci derece yakınına çıktı halinde ya da elektronik ortamda verilecektir.

5- YARIŞMA AŞAMASI, PUANLAMA/DEĞERLENDİRME

 1. Yarışma, sözlü yarışma sınavı şeklinde; İl ve ilçelerde yarı final, il genelinde final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. İl genelinde düzenlenecek final yarışmasına sadece yarı finalde birinci olanlar katılabilecektir. İl ve ilçelerdeki yarı final yarışması 17.10.2023 tarihinde yapılacaktır. İlçelerde birinci olan yarışmacıların bilgileri il müftülüklerine 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılacaktır. İlçe birincilerinin il genelinde düzenlenecek final yarışmasına gidiş dönüşü ile ilgili ilçe müftülüğünce gerekli tedbirler alınacaktır.

 2. İl genelindeki final yarışması 26.10.2023 tarihinde ilçe birincilerinin de katılımıyla müftülükçe uygun görülen bir mekanda vatandaşlarımızın katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. İl ve ilçelerdeki mülki amirler de yarışmalara davet edilecektir.

 3. Yarışmalarda yarışmacının sırası ve ezbere okunacak hadisler kura ile belirlenecektir.

 4. Komisyon, her bir yarışmacıdan belirlenen on hadis-i şerifin Türkçe anlamlarını ezberden okumasını isteyecektir. (Hadis-i şeriflerin metinlerindeki parantez içleri puanlamaya dahildir.)

 5. Yarışmacıya her soru için iki dakikalık süre tanınacak ve yarışmacının hatalarından dolayı ya da hadisin anlamını hatırlayamaması durumunda diğer hadis-i şerife geçilecektir.

 6. Sorular sorulurken komisyon tarafından hadisin numarası ve Türkçe anlamının ilk bir-iki kelimesi söylenecektir.

 7. Puanlama, hadislerin Türkçe anlamını eksiksiz ve tam bir şekilde okuma (50 puan), fonetik ve diksiyon (20 puan), vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuma (20 puan), beden dili-jest ve mimikleri etkili kullanma (10 puan) olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılacaktır.

 8. Düzgün telaffuz ve anlaşılır okuma hususlarının değerlendirilmesi ile yarışmacının metin okurken takılması, yanlış okuması veya hatırlayamaması gibi hususlardaki puan kırma kriteri bir önceki maddede belirtilen puanlama esasına göre komisyon üyelerinin takdirindedir.

 9. Yarışmacıların puanı, yarışma komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik halinde engel durumu yüzde olarak yüksek olan, burada da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan kazanacaktır. Bütün hususlarda eşitlik olması halinde ise kazanan kura ile belirlenecektir.

 10. Yarışma tamamlandıktan sonra yarışma tutanağı komisyon üyeleri tarafından imzalanacak ve yarışma dosyasında muhafaza edilecektir.

6- ÖDÜL

 1. İl genelindeki final yarışmasında il müftülüklerince;

- Birinciye 7.500 TL,

- İkinciye 5.000 TL,

- Üçüncüye 2.500 TL ödül verilecektir.

 1. İlde ve ilçelerde düzenlenecek yarı final yarışmasında ilk üçe girmeye hak kazananlar ile diğer yarışmacılara yerel imkanlar ölçüsünde uygun görülen ödüller (para, yayın vb.) verilebilecektir. Yarı finalde verilecek ödül miktarı, finalde verilecek miktarı geçmeyecektir.