T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırıkkale Müftülüğü

21.04.2017

2017 YILI MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Muhterem Kırıkkale’li Kardeşlerim!

23 Nisan 2017 Pazar günü mübarek Miraç Kandilidir. Kandilinizi gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin.

Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’ in gecenin bir anında Mekke’deki Mescid-i Haram’ dan Kudüs’ deki Mescid-i Aksa’ ya, oradan da göklere seyahat ettirildiği, Sidret-ül Münteha’ ya ulaştırıldığı mübarek gecenin adıdır.

Nitekim Cenab-ı Allah İsra Suresi 1. Ayetinde; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’ dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ ya götüren Allah’ ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” buyurmuştur.

Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah’ın sevgili Resulünden başka hiç kimseye vermediği İlahi bir ihsandır.

Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de İlahi rahmetler ve lütuflarla doludur.

Miraç olayının, biz Müslümanlar için en önemli sonuçlarından biri, hiç şüphe yok ki, dinin direği olan namazdır. Namaz, bize bir miraç hediyesidir. Onun içindir ki namaz, Mü ’minin miracı olmuştur. Nasıl ki, Yüce Peygamberimiz Miraç’ta vasıtalardan arınmış olarak Cenab-ı Allah ile karşı karşıya geldiyse, Mü’min de namazda Cenab-ı Allah’tan yardım isteme fırsatı bulur. Eğer Mü’min günde 5 vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun bir miracı olur, kul onunla Hakk’a yol bulur.

Böyle müstesna bir gece vesilesi ile sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ’e bu gece vahy edilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Necm Suresinde Miraç’ın ruhi hallerinden söz edilirken 10. Ayetinde “Allah kuluna vahy edeceğini vahyetti.” buyurulmaktadır.

Değerli Kardeşlerim!

Bu vahy edilen hakikatler İsra Suresi 23-39. Ayetlerinde belirtilmektedir. Bu hakikatleri şöyle özetleyebiliriz:

“Allah’a ortak koşulmayacak, yalnız O’na kulluk edilecek ve yalnız O’ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimlere iyi muamele edilecektir.

Ölçü ve tartıda doğruluk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ardından körü körüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir.”

Bu saydığımız prensipler hiç şüphe yok ki toplum için gerekli bütün ahlak ve fazilet kurallarını ihtiva etmektedir. İşte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahy edilen üstün gerçeklere kulak vermeliyiz. Yalnız Yüce Allah’a kulluk etmeli, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız.

Muhterem Kardeşlerim!

Miraç gecesi ulvi bir gecedir. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Ancak, bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ile Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Namaz kılmalı, Kur’an okumalı ve Allah’tan afv ve bağış dilemeliyiz, çoluk çocuğumuza bu gecenin anlam ve önemini öğretmeliyiz. Çevremizdeki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım ellerimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpmeli ve dualarını almalıyız. Ebediyete intikal etmiş olanlarımızı rahmetle anarak ruhlarını şad etmeliyiz. Dostlarımız ile tebrikleşmeli, sevgi ve saygı duygularımızı perçinlemeliyiz.

Bu gecede Allah’a yalvarış ve yakarışta devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, bütün insanlığın mutluluğu ve huzuru için de dua etmeliyiz.

Bu gece münasebetiyle bütün camilerimizde akşam-yatsı namazı arası mevlid programları düzenlenmiştir. Nur Camiinde ise Miraç Kandili özel programı yapılmaktadır.  Programda Nur Camii İmam Hatibi Davut DEĞİŞİCİ, Müezzin Kayyımlar FARUK şimşek, Erdi PEKACAR ve Turgut KORKMAZER görev alacaktır.  Namaz öncesinde İl Müftüsü Şahin YILDIRIM Miraç Gecesinin anlam ve önemi konusunda sohbet programı yapacaktır.

Bu geceyi ihya etmek üzere eşimiz, çocuklarımız ile beraber camilere koşalım, programlara katılalım, Miraç Kandilini ihya etmeye çalışalım.

Bu vesile ile Kırıkkale’li hemşerilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice kandillere kavuşturmasını ve hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                          Şahin YILDIRIM-İl  Müftüsü