T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırıkkale Müftülüğü

29.11.2017

Mevlid Kandili Mesajı

 

29 Aralık Çarşamba günü mübarek Mevlit Kandilidir. Mevlid “doğum”, kandil ise “aydınlık” demektir. Mevlid Kandili Sevgili Peygamberimizin (sav) doğumu ile dünyayı aydınlatması anlamına gelmektedir. Zira Yüce Rabbimiz Sevgili Peygamberimizi (sav) bütün âlemlere “rahmet olarak” (Enbiya Suresi, ayet 107) göndermiştir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) Miladi 571 yılında Rebiülevvel ayının 12. Gecesi Mekke’de dünyayı şereflendirmiştir. Sevgili Peygamberimizin (sav)  doğumu asırlardan beri milletimiz ve bütün Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (sav); İnsanlığın yaratılış gayesini unuttuğu, insani erdemlerden uzaklaştığı, cehalet ve zulmün karanlığının ortalığı kapladığı bir dönemde Mekke ufkundan kâinata bir güneş olup doğmuştu. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimizi (sav)  “Bir müjdeci, bir şahit, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil” (Ahzab Suresi,ayet45-46) olarak göndermişti.

O (sav), bir melek olmadığı gibi, sıradan bir beşer de değildi. Yüce Mevla’dan vahyi almış, insanlara anlatıp öğretmiştir. O; “Ey örtüsüne bürünen kalk ve anlat.”(Müddessir Suresi, ayet 1-2) emrine muhatap olmuş, bu kutsi görevi yerine getirebilmek için gecesini gündüzüne katmıştır. Sevgili Peygamberimiz (sav), bu çileli yolda kınanma, hakaret, itham, boykot ve hicret gibi nice güçlüklere karşı büyük bir sabır göstermiştir. Tıpkı Nebi kardeşleri Yunus (as), Hud (as), Salih (as), İbrahim (as) ve diğerleri gibi.

Abdullah’ın yetimi, Amine’nin emaneti, İbrahim (as)’ın duası ve müminlerin gözbebeği olan Sevgili Peygamberimiz (sav), Rabbimizin insanlığa en büyük ikramıdır. Bu hakikat; Ali İmran Suresi, 164 ayetinde şöyle duyurulmuştur. “Andolsun Allah müminlere, kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur...”

Peygamber Efendimiz (sav) cehlin yerine bilgi ve hikmeti, zulmün yerine hak ve adaleti getirmiştir. “Ben Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben rahmet peygamberiyim” (Müslim, Kitabul Fedail 126) buyuran Kutlu Nebi (sav); nefret ve kinle paslanan yürekleri, körelmiş vicdanları muhabbet ve merhametle yeniden inşa ve ihya etmiştir.

Kur’an’ın ifadesiyle O (sav), “bizim içimizden bize gelmiş” (Tevbe Suresi, ayet 128) bir elçidir. “İçimizden biri” olması, O’nun (sav) örnekliğinin ve örnek alınmasının da bir gereğidir. Böylece, O’nun gibi bir kul, O’nun gibi bir evlat, O’nun gibi bir eş, O’nun gibi bir baba, O’nun gibi bir arkadaş, O’nun gibi bir komşu, O’nun gibi bir yönetici olmanın imkânı bizlere sunulmuştur.

Yüce Kitabımız, Allah’ı sevmenin ve sevgisine erişmenin, Allah Resulü’ne (sav)  uymakla mümkün olacağını beyan etmiştir (Ali İmran Suresi, ayet 31). Asr-ı Saadetten bugüne kadar bütün müminler bu ilahi çağrıya uyarak, gönüllerini Peygamber Efendimiz (sav)’in muhabbetine adamışlardır. İsimlerine, düşünce ve davranışlarına, şiir, musiki ve sanat eserlerine kısaca tüm hayatlarına bu sevgiyi nakşetmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in adını andıkları ya da işittiklerinde salavat getirmeyi ona saygının bir gereği kabul etmişlerdir.

Peygamber Efendimize (sav) sevgimiz O’nu çok iyi anlamak, getirdiği mesajı benimsemek ve hayatımıza aktarmakla tezahür etmelidir. O’nun (sav) bizzat Rabbimiz tarafından medh ü sena edilen ahlakını örnek alabildiğimiz, merhamet, şefkat, adalet, hoşgörü ve daha nice güzel vasıflarını ilke edinebildiğimiz, kısacası bizler de O’nun gibi canlı birer Kur’an haline gelebildiğimizde Allah Resulü (sav)’e sevgi ve bağlılığımızı göstermiş olacağız.

O’na (sav) olan sevgimizin birer ifadesi olarak Sevgili Peygamberimiz’in (sav) doğum gününün sene-i devriyesinde (Mevlid Kandilinde) özel programlar yapılmaktadır. Özellikle camilerde mevlid programları tertip edilmekte, O’na (sav) topluca salat ve selam getirilip, medh ü senalar yapılmakta, Kur’an okunup, dualar yapılıp, şefaati istenmektedir.

Mevlit Kandili dolayısıyla Kırıkkale İl Müftülüğünce düzenlenen programları biz de halkımızla paylaşmak istiyoruz:

Camilerde düzenlenen kandil programları-Kandil Günü-Yatsı Namazı Öncesi

Nur Camiinde                    Dr. Fatih KURT (Hac ve Umre Eğitimi Daire Başkanı)

Terminal Camii                  Mustafa TURAN-İl Müftü Yardımcısı

Çarşı Camii                         Ertuğrul GÖRGÜLÜ-İl Müftü Yardımcısı

Nokta Camii                       Dr. İbrahim SAĞLAM-İl Uzman Vaiz

Gürler Camii                      Hilmi KELEŞ- İl Vaizi

Ş. Cengiz Topel Camii     Osman KURGUN-İl Vaiz

Atatepe Camii                   Tahir KIYMAZ-İl Vaiz

Sakal-ı Şerif Programı-Öğle Namazı Sonrası

 • 29 Kasım 2017 Çarşamba Öğle Namazından sonra            Çarşı Camii

29 Kasım – 3 Aralık 2017 tarihleri arasında il genelindeki tüm camilerde öğle namazı öncesinde yapılacak Vaaz Konuları

 • 29 Kasım 2017 Çarşamba             Kullukta Örnek: Hz. Peygamber (sav)
 • 30 Kasım 2017 Perşembe            En Güzel Davetçi ve Rehber Olarak Hz. Peygamber (sav)
 • 01 Aralık 2017 Cuma                     Üsve-i Hasene- En Güzel Örnek
 • 02 Aralık 2017 Cumartesi            Yaşayan Kur’an: Hz. Peygamber (sav)
 • 03 Aralık 2017 Pazar                      Yetim ve Mazlumlara Sığınak Olarak Hz. Peygamber (sav)

Kredi Yurtlar Kurumu Türkan Hatun Erkek Öğrenci Yurdunda Konferans

Tarih                     : 30 Kasım Perşembe Saat:20.00

Konuşmacı         :  Şahin YILDIRIM (İl Müftüsü)

Yerel Radyolarda Sohbet Programları

 • Anadolu FM       30 Kasım 2017 Perşembe 15.00                Hz. Peygamber’in Örnekliği
 • Radyo 71             2 Aralık 2017 Cumartesi 16.00                  Hz. Peygamber’in Örnekliği

1 Aralık Cuma- Nur Camiinde Hadis Sohbeti ve Tesbihat

 • 1 Aralık Cuma                   Şahin YILDIRIM (İl Müftüsü)

1 Aralık Cuma İkindi Namazından Önce-Kur’an Ziyafetleri

 • Başta Nur, Gürler, Nokta, Atatepe, Ş.C. Topel Camileri olmak üzere tüm camilerde Kur’an ziyafeti programları

2 Aralık Cumartesi- Nur Camiinde Sabah Namazı Buluşması ve Kur’an Ziyafeti

 • 2 Aralık Cumartesi          Şahin YILDIRIM (İl Müftüsü)
 • Kur’an Ziyafeti                  İstanbul’dan gelen 20 kişilik okuyucu

2 Aralık Cumartesi-Konferans

 • Nur Camii Konferans Salonunda saat 10.30’da Kırıkkale Üniversitesi Öğretim üyesi tarafından “Hz. Peygamberin Örnekliği” konulu Konferans

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlarda Programlar

 • Vaizler ve Kur’an Kursu Öğreticileri tarafından hafta münasebetiyle Kadın Konuk Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Destek Merkezi ve Çocuk evlerinde kandil özel Programları tertip edilmiştir.

 

Şahin YILDIRIM                

     İl Müftüsü