23.04.2020

İl Müftüsü Şahin YILDIRIM'ın Ramazan Ayı Mesajı

Saygıdeğer Kırıkkaleli Hemşerilerim,

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 23 Nisan 2020 Perşembe günü evlerimizde kılacağımız ilk teravih namazının ardından 24 Nisan 2020 Cuma günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Belirlenen konu, Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınarak toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu yılın Ramazan ayı teması “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” olarak belirlenmiştir.

Kıymetli Kardeşlerim,

Yüce Rabbimiz, bizleri eşsiz bir güzellikte yaratmıştır. Akıl ve irade gibi iki değerli hasletle donatmıştır. Karar alma ve aldığımız kararları uygulayabilme özgürlüğünü bize lütfetmiştir. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için kâinattaki nice varlığı hizmetimize sunmuştur. Ancak bu nimetlerin aynı zamanda sorumluluğu da beraberinde getirdiğini hatırlatmıştır. Nitekim “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâme, 75/36.) ayet-i kerimesi bu gerçeğe işaret eder.

Sorumluluk; hak ve hakikate yönelme, iyi ve güzel olana meyletme, doğru olanı talep etme şuurudur. İnsanın hayatına anlam katan, onu gayesiz yaşamaktan kurtaran eşsiz bir rehberdir. Bu haliyle sorumluluk sadece insana has bir özelliktir. Hz. Peygamber (sav) : “Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz...” (Buhârî, İstikrâz, 20) buyurmuştur.

Sorumluluk bilincinin, hayatımızın farklı alanlarında yansımaları vardır. İnsanın ilk ve en önemli sorumluluğu, onu yaratan, yaşatan ve türlü nimetlerle donatan Rabbine karşıdır. Peygamber Efendimiz, insanın bu sorumluluğunu şöyle ifade etmiştir: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, insanların O’na kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır.” Allah Resûlü (s.a.s), Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirenleri ise şöyle müjdelemiştir: “Allah’a kulluk etmesi ve ortak koşmaması hâlinde, kulların Allah üzerindeki hakkı ise kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır.” (Buhârî, Cihâd, 46; Müslim, Îmân, 48)

İnsan, kendisine karşı da sorumludur. Çünkü ona bahşedilen can, beden, akıl ve irade sorumluluğu ağır bir emanettir. Helal ve nezih gıdayla beslenmek, sağlığımızı korumak, maddi ve manevi anlamda temizliğe özen göstermek, zararlı alışkanlıklardan kaçınmak hepimizin öncelikli görevidir. Elbette, bedensel ihtiyaçların yanında ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmasını da unutmamak gerekir. Sorumluluk sahibi bir mümin, Rabbine karşı kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirir. İbadetlerini vaktinde eda eder. Güzel ahlaktan, erdemli ve onurlu bir yaşamdan taviz vermez.

Toplumsal hayatın düzeni ve huzuru, o toplumda yaşayan bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır. Dolayısıyla mümin, yakın ya da uzak, insanlık ailesinin bütün fertlerine karşı vazifeleri olduğunu bilir. Sevgi, saygı, adalet, merhamet, sabır ve anlayışla ailesini kucaklar. Akraba ve komşularına yardım eder. Fakir ve yoksulları gözetir. Yaşlı ve kimsesizlere kanat gerer. Toplumun bütün fertlerine huzur ve güven telkin eder. Herkes ondan iyilik umar. Hiç kimse ondan kötülük beklemez. Peygamberimiz bu örnek şahsiyeti şöyle anlatır: “Mümin, insanların can ve mal hususunda kendisine güvendiği kişidir. Müslüman; elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyen kimsedir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 2; İbn Hanbel, VI, 22.)

Değerli Kardeşlerim,

İnsanın sorumluluk halkası, yeryüzünü kendileriyle paylaştığı diğer canlılar ve bütün bir kâinat ile tamamlanır. Eşsiz bir dengeye sahip olan kâinat düzeni, Allah’ın eseridir ve her şey O’nun mülküdür. Bütün mahlûkata karşı hissedeceğimiz sorumluluk, Allah’ın eserine, mülküne ve hikmetine olan saygımızın gereğidir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de, “Göğü,O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız.” (Rahmân, 55/7,8.) buyurmuştur.

Bir virüsle hayatımızın değiştiği zorlu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu salgın hastalıktan kurtulmanın yolu da yine sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçiyor. O halde, hem kendi sağlığımızı hem de kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli davranalım. Hastalığın yayılmaması için gerekli özeni gösterelim. Alınan önlemlere titizlikle riayet edelim. Her bir ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenâb-ı Hakka karşı bize vebal yükleyeceğini unutmayalım. Yaşadığımız bu zor günlerde, tedbir ve tevekkülümüzle, sabır ve namazımızla, dua ve niyazımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım.

Ramazan ayında sorumluluk bilincinin birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, İlimiz özelinde farkındalık oluşturmak amacıyla “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” teması çerçevesinde Müftülüğümüz tarafından bir dizi faaliyet yürütülecektir. Bu faaliyetler kapsamında;

 1. Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs'ün (Covıd-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, etkilerini en aza indirmek ve hastalıktan korunmak için alınan tedbirler neticesinde İlimiz özelinde İl Müftüsü, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve il genelinde görev yapan vaizler tarafından gerçekleştirilecek vaaz ve irşat programları Ramazan ayı boyunca Müftülüğümüz sosyal medya hesapları üzerinden (Facebook adresimiz: kirikkale.muftulugu Twitter Adresimiz: KkaleMuftulugu İnstagram Adresimiz: kirikkalemuftulugu Youtube adresimiz https://www.youtube.com/channel/UCL7IQxfVOTiTL-93lZeBA8A ) yayınlanacaktır. İlk program 23 Nisan 2020 Perşembe günü öğle ezanından önce saat 12:30’ da yayınlanacak olup İl Müftüsü Şahin YILDIRIM “Rahmet, Mağfiret ve Beraat Ayı Ramazan” konusunda vaaz verecektir.
 2. Haftanın yedi günü Alo 190 Fetva Hattında görevli Müftülüğümüz personelince vatandaşlarımızın dini meseleler hakındaki sorularına cevap verilecektir.
 3. İııöı
 4. Ramazan ayı süresince İl Müftüsü, il müftü yardımcıları, vaizler tarafından mahalli gazetelerde makaleler kaleme alınacaktır.
 5. Sosyal hizmet kurumlarında değerler eğitimi kapsamında Müftülüğümüzce yürütülen hizmetler, vaizler, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından sosyal medya aracılığla Ramazan ayında da devam edecektir.
 6. Covid-19 ile mücadele kapsamında Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" gruplarında din görevlilerimiz tarafından verilen hizmetlere ve dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tüm personelimizce verilen desteğe devam edilecektir.
 7. Zekât, fitre, sadaka gibi nakdi yardımların yışıihtiyaç sahiplerine, öğrencilere, Kur'an kurslarına vb. yerlere ulaştırılması maksadıyla üıı
  • Zekât, fitre ve hayırlarını anlaşmalı bankaların tüm şubelerine yatırabileceklerdir.
  • Tüm operatörlerden fitre yazıp 5601’e mesaj olarak gönderebilecekleri gibi bagis.tdv.org adresinden Online bağış yapabilecekler ve yine bu yardımlarını 0 312 416 90 00 çağrı merkezlerinden de yapabileceklerdir.
  • ıca elden Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesine (Il Müftülüğü’ne) makbuz karşılığı verebilmeleri de mümkün olacaktır.
 8. Bu yılki en düşük sadaka-ı fıtır miktarı 27, 00 TL olarak belirlenmiştir.
 9. Camilerimizin Ramazan münasebetiyle genel temizliği yapılmış olup Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazları, teravih ve vakit namazları cemaatle kılınmayacaktır.
 10. İsteyen vatandaşlarımızın münferit namaz kılmaları için camilerimiz açık bulundurulacağından camilerimiz ve müştemilatlarında genel temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmıştır.
 11. Camilerde ezan, sala ve gerekli durumlarda duyuru için dış seslendirmede kullanılan cihazların ses düzeyleri uygun seviyede olması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
 12. Ramazan ayı boyunca minarelerdeki kandiller iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir.
 13. Ramazan ayı boyunca mahyası bulunan camiler “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” teması doğrultusunda mahyalarına yansıttıklarımesajları vatandaşlarımızın istifadesine sunacaklardır.
 14. Sabah ezanları imsak vaktinde, akşam ezanları da tam vaktinde okunacak, sabah ezanlarından önce adet olduğu üzere sala verilecektir.
 15. Ramazan Ayı boyunca her gün yatsı ezanından önce sala, ezana müteakip dua okunacaktır. Ayrıca Cuma günleri öğle ezanından önce sala, ezana müteakiben mezkûr dua okunacaktır.
 16. Vatandaşlarımız sahur Programından sonra (imsak saatine göre değişiklik gösterebilir), ayrıca 15:00 ve 24:00 saatlerinde Diyanet TV'de okunacak olan mukabele programlarına ekranları başından katılabileceklerdir.
 17. Kadir Gecesinde TRT1 ve Diyanet TV ekranlarında düzenlenecek programda Kur'an-ı Kerim okumasını bilen vatandaşlarımızın ferdi olarak okuduğu mukabelelerin duası topluca yapılacaktır.
 18. Covid-19 ile ilgili alınan önlemler kapsamında iftar programları düzenlenmeyecek ve davetlere icabet edilmeyecektir.

Rahmet, mağfiret ve kurtuluş iklimi Ramazan ayının bütün müminler ve insanlık için gerçek anlamda iyiliğe ulaşma dileğiyle daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşasına vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Allah, devletimizi ve milletimizi, İslam beldelerini ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Dertlilerimize deva, borçlularımıza ödeme kolaylığı, hastalarımıza şifa nasip eylesin. İçerisinde bulunduğumuz şu zor günlerde birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Salgınla mücadele konusunda aktif rol alan tüm görevlilere,  vatandaşlarımıza yardım eylesin. AMİN

                                                                                                                            23.04.2020                                                                                                          Şahin YILDIRIM- İl Müftüsü