T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırıkkale Müftülüğü

11.03.2021

Sözleşmeli Olarak Atanmaya Esas gerekli Evraklar

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 2. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti, Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi,

 3. 2018 Yılı KPSS (P122, P123, P124) sonuç belgesinin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı,

 4. Başkanlık yerleştirme belgesi (dijital Pdf formatında),

 5. İş talep formu, (Müftülükten Temin Edilecektir)

 6. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya sureti,

 7. Sabıka Kaydı Belgesinin “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte) e-devlet çıktısı,

 8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı, (Müftülükten Temin Edilecektir)

 9. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, Müftülükten Temin Edilecektir)

 10. Mal beyannamesi, (Müftülükten Temin Edilecektir)

 11. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biometrik fotoğraf,

 12. Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa),

 13. Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için ).

 14. İmam hatip lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının İmam hatip lisesi ve lise Diploması sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı.

KIRIKKALE İL MÜFTÜLÜĞÜ