T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Yahşihan Müftülüğü

26.07.2018

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C KIRIKKALE VALİLİĞİ İl Müftülüğü 2018 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI ARASI KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

a. Yarışmanın Adı: “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma”

b. Yarışmanın Amacı: “Eğitim-Öğretimin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak”

c. Yarışmanın Dayanağı: Diyanet İşleri Başkanlığının 45796484-256.01- E.54878 sayılı ve 08.05.2018 tarihli 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları

d. Yarışma Kategorisi: Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması erkek ve kız Kur’an Kursu öğrencileri arasında ayrı ayrı olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.

e. Yarışmaya Katılabilecekler: Yarışmaya;

1. 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan 10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir.

2. Yarışmaya katılmak isteyen kız ve erkek öğrenciler Ek-6 formu doldurarak Yaz Kur’an Kursu öğreticisine teslim edeceklerdir.

3. Yarışmaya, Kur’an Kursu niteliğindeki kurslardan (sınıf sayısı 1’den fazla olsa bile) 1 öğrenci, kız ve erkek öğrencilerin olduğu camilerden 1 erkek 1 kız öğrenci seçilebilecektir. f. Yarışma Takvimi: 1. Birinci aşamada; Kur’an Kursu ve cami kursları kendi temsilcilerini seçerek en geç 20.07.2018 tarihine kadar Ek-7 formu doldurarak il/ilçe müftülüğüne bildirecektir. 2. İl ve ilçe müftülükleri kendi bünyelerinde komisyon oluşturarak kurs ve camilerin birincileri arasından, sözlü imtihan uygulayarak il/ilçe kız ve erkek birincilerini seçeceklerdir. 3. İl müftülüğü 23.07.2018 Pazartesi günü 13.30-17.00 saatleri arasında kız öğrenciler, 25.07.2018 Çarşamba günü 13.30-17.00 saatleri arasında erkek öğrenciler arasında sözlü sınav uygulayarak merkez ilçe birincilerini seçecektir.

4. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini Ek-8 forma göre doldurup 25.07.2018 Çarşamba gününe kadar il müftülüğüne bildireceklerdir.

5. İl müftülüğünde oluşturulacak komisyonca 08.08.2018 Çarşamba günü saat 13.30-15.00 saatleri arasında kız, 15.00-16.30 saatleri arasında erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere il/ilçe birincileri arasından sözlü sınav uygulanarak kız ve erkek il birincilerinin seçimi yapılacaktır.

6. İl birincisi seçilen kız-erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı EK-9 form il müftülüğümüz tarafından üst yazıyla Başkanlığımızın yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr mail adresine gönderilecektir. g. Kur’an-ı Kerim Yarışması Kriterleri: Yarışmacılar; 1. Fatiha suresi, Fil-Nas arası sureler ile Namaz dualarını (Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena Atina - Rabbenağfirli, Kunut Duaları) ezber okumak ve meallerini söylemek, 2. Tecvid kurallarını uygulamak, 3. Komisyonun belirleyeceği herhangi bir sayfadan yüzüne okumak, (Sûreler ve meali için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayını olan “Kur’an-ı Kerim Meali” dikkate alınarak hazırlık yapılacaktır.) Şeklinde değerlendirmeye tâbi tutulacaklardır. h. Ödüller: 1. İl/ilçe müftülükleri, kendi birimlerinde yapılan seçmelerde dereceye giren öğrencileri mahallindeki imkanlar çerçevesinde ödüllendirecektir. 2. İl müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek final yarışmalarında dereceye giren kız ve erkek ilk 3 öğrenciden birincilere 300 TL, birincilik belgesi ve kitap seti; ikincilere 200 TL, ikincilik belgesi ve kitap seti; üçüncülere de 100 TL, üçüncülük belgesi ve kitap seti ödülü verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda; yaşı küçük olana öncelik verilecektir. Kırıkkale İl Müftülüğü T.C KIRIKKALE VALİLİĞİ İl Müftülüğü 2018 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI ARASI DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR a. Yarışmanın Adı: “Dini Bilgiler Yarışması” b. Yarışmanın Amacı: “Eğitim-Öğretimin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak” c. Yarışmanın Dayanağı: Diyanet İşleri Başkanlığının 45796484-256.01- E.54878 sayılı ve 08.05.2018 tarihli 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları d. Yarışma Kategorisi: Dini bilgiler yarışması erkek ve kız Kur’an Kursu öğrencileri arasında ayrı ayrı olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. e. Yarışmaya, Kur’an Kursu niteliğindeki kurslardan 1 öğrenci, kız ve erkek öğrencilerin olduğu camilerden 1 erkek 1 kız öğrenci seçilebilecektir. f. Yarışmaya Katılabilecekler: Yarışmaya; 1. 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan 10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir. 2. Yarışmaya katılmak isteyen kız ve erkek öğrenciler Ek-6 formu doldurarak Kur’an Kursu öğreticisine teslim edeceklerdir. 3. Yarışmaya, Kur’an Kursu niteliğindeki kurslardan (sınıf sayısı 1’den fazla olsa bile) 1 öğrenci, kız ve erkek öğrenci sınıflarının olduğu camilerden 1 erkek 1 kız öğrenci seçilebilecektir.

g. Yarışma Takvimi:

1. Birinci aşamada; Kur’an Kursu ve cami kursları kendi temsilcilerini seçerek en geç 20.07.2018 Cuma gününe kadar Ek-7 formu doldurarak il/ilçe müftülüğüne bildirecektir.

2. İl ve ilçe müftülükleri kendi bünyelerinde komisyon oluşturarak kurs ve camilerin birincileri arasından, yazılı imtihan uygulayarak il/ilçe kız ve erkek birincilerini seçeceklerdir.

3. İl müftülüğü, merkez ilçe kız ve erkek birincilerini seçmek için 06.08.2018 Pazartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında Müftülük konferans salonu dersliklerinde kız ve erkek öğrenciler için yazılı test usulü sınav yapacaktır.

4. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini Ek-8 forma göre doldurup 26.07.2018 Perşembe gününe kadar il müftülüğüne bildireceklerdir.

5. İl müftülüğünde oluşturulacak komisyonca 13.08.2018 Pazartesi günü 13.30-15.00 saatleri arasında kız, 15.00-16.30 saatleri arasında erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere il/ilçe birincileri arasından sözlü sınav uygulanarak kız ve erkek il birincilerinin seçimi yapılacaktır.

6. İl birincisi seçilen kız-erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı EK-9 form il müftülüğümüz tarafından üst yazıyla Başkanlığımızın yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr mail adresine gönderilecektir. h. Yarışma Sorularının Hazırlanacağı Kaynak: “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ders kitabı. i. Ödüller: 1. İl/ilçe müftülükleri, kendi birimlerinde yapılan seçmelerde dereceye giren öğrencileri mahallindeki imkanlar çerçevesinde ödüllendirecektir. 2. İl müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek final yarışmalarında dereceye giren kız ve erkek ilk 3 öğrenciden birincilere 300 TL, birincilik belgesi ve kitap seti; ikincilere 200 TL, ikincilik belgesi ve kitap seti; üçüncülere de 100 TL, üçüncülük belgesi ve kitap seti ödülü verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda; yaşı küçük olana öncelik verilecektir. Kırıkkale İl Müftülüğü